Selamat Datang Menteri Perladangan dan KomoditiPengerusi, Ahli Lembaga Pengarah, dan seluruh warga FPDSB merakamkan ucapan Tahniah kepada YB Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani yang dilantik sebagai Menteri Perladangan dan Komoditi.
Semoga dengan pelantikan ini akan membawa lebih kemajuan kepada sektor komoditi negara.